STAVBA BEZ ČP/ČE (DÍLNA) S POZEMKEM (2053M2) V SOKOLOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 4046/17
Odhadní cena: 2.900.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.933.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 31.07.2019, 10:30

Dražební jistota: 494.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.933.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Sokolov

Popis:
Oceňovaný nemovitý majetek je umístěn v centru města, je přístupný z místní komunikace se zpevněným povrchem. Plocha samotného pozemku parc. č. 3468/1 je nezpevněná, ohraničená ploty a stavbami. V místě jsou k dispozici kompletní inženýrské sítě (provedeno napojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu i plyn), v „docházkové“ vzdálenosti jsou obchody, služby, úřady, poliklinika i zastávka MHD. V případě budovy bez čp/če se jedná o nepodsklepený objekt s plochou střechou o malém sklonu, vytápění je centrální teplovodní s kotlem na plyn a ocelovými radiátory. Je proveden rozvod motorového a světelného proudu, kanalizace je „zaústěna“ do veřejného řádu. Dílna je vybavena rozvodem tlakového vzduchu. Budova má nepravidelný půdorys, je dělena na prostory dílny a lakovny, sociální zařízení (WC, umyvadlo), kancelář, kotelnu a sklady. Stavebně technický stav budovy odpovídá stáří a úrovni údržby (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.