RODINNÝ DŮM V OBCI ZLATKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 134/15-104
Odhadní cena: 270.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.09.2019, 10:00
Expirace dražby: 09.09.2019, 11:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Zlatkov

Popis:
Rodinný dům Zlatkov čp. 28 je zděná přízemní stavba s obdélníkovým půdorysem,
sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou. Stavba obsahuje obytnou část se 2 obytnými
místnostmi, kuchyní a původní hospodářskou část. Obvodové zdivo je cihelné a kamenné,
okna dřevěná dvojitá špaletová, dveře dřevěné rámové, podlahy chybí, vnitřní omítky chybí,
sociální zařízení - koupelna s obezděnou vanou s obklady včetně stěn, ostatní vybavení a
instalace chybí.

Celkově je stavba ve velmi špatném stavu bez údržby, konstrukce a vybavení jsou
výrazně podstandardní, v současném stavu není možné její řádné užívání (ačkoliv zde její
vlastník bydlí), je nutná celková rozsáhlá rekonstrukce.
Příslušenství - není

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.