VOZIDLOMASSEY FERGUSON MASSEY FERGUSON 5435 DE , VIN 2A22GT212AV140046, RZ L010950

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 57/14
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.08.2019, 09:00
Expirace dražby: 27.08.2019, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
vozidloMASSEY FERGUSON MASSEY FERGUSON 5435 DE , VIN 2A22GT212AV140046, RZ L010950, vozidlo je nepojízdné, vadný motor, rozebrané.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.