OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKU PARC. Č. 9779 V HODONÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3621/11
Odhadní cena: 73.182,- Kč
Nejnižší podání: 36.591,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.10.2019, 09:00
Expirace dražby: 22.10.2019, 09:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 36.591,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Hodonín

Popis:
viz opětovná dražební vyhláška a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.