ORNÁ PŮDA V PULKOVĚ U TŘEBÍČE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2068/14 - 56
Odhadní cena: 68.640,- Kč
Nejnižší podání: 45.760,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.08.2019, 10:00
Expirace dražby: 27.08.2019, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 45.760,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Pulkov u Třebíče

Popis:
pozemek je situován v okrese Třebíč, obci Biskupice-Pulkov, mimo souvisle zastavěné území místní části Pulkov, cca 60 m severovýchodně od zastávky bus „Biskupice-Pulkov, Pulkov“. Jedná se o zemědělský pozemek bez trvalých porostů a staveb

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.