RODINNÝ DŮM V OBCI JALUBÍ (OKR. UH)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 561/17-113
Odhadní cena: 1.470.000,- Kč
Nejnižší podání: 980.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.09.2019, 15:00
Expirace dražby: 09.09.2019, 16:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 980.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Jalubí

Popis:
Jedná se o přízemní objekt, jenž je částečně podsklepen, je zastřešen sedlovou střechou, podkroví není využíváno. Jedná se o dům, který byl postaven před více jak šedesáti léty, stavba obsahuje jednu bytovou jednotku. Příslušenství stavby kromě pozemků tvoří venkovní schody předsazené do sklepa a oplocení pozemku. Studna, zjištěná u posuzovaného domu, je součástí obecního pozemku a je využívaná pro potřeby provozu posuzované stavby.

Parkování je možné u domu na obecním ploše určené k odstavení automobilu.
Obec Jalubí je napojena na síť silnic, které ji spojují s okolními vesnicemi a městy a je dopravně obsluhována autobusy meziměstské dopravy, nejbližší zastávka je vzdálena do 200 m od posuzovaného objektu. Nejbližší vlaková stanice se nachází v sousední obci Huštěnovice, mezinárodní spoje stojí ve Starém Městě.

Pozemek parcelní číslo st. 143 je zastavěn stavbou hlavní. Pozemek parcelní číslo 149 tvoří zahradu a je vymezen stěnami sousedních domů a ploty. Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku. V místě je možnost napojení staveb na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.