POZEMKY V K.Ú. VEHLOVICE, OKR. MĚLNÍK, LV 3092

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 414/18-55
Odhadní cena: 541.168,- Kč
Nejnižší podání: 362.112,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.09.2019, 11:00
Expirace dražby: 17.09.2019, 11:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 362.112,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Mělník

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.