PODÍL ID. 1/2 POZEMKY V ČESKÝCH VELENICÍCH, OKR. JINDŘICHŮV HRADECNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 6517/15
Odhadní cena: 233.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 17.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jindřichův Hradec
Obec: České Velenice

Popis:
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1793 - zahrada a pozemku p.č. 1803 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. České Velenice, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města České Velenice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 2041/1 - ostatní plocha a p.č. 2056 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice. Dle informací ČSÚ ve městě České Velenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města České Velenice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách rozvojového a transformačního území: „Plochy bydlení - BR - bydlení v rodinných domech.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- vrata dřevěná

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.