ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST V OBCI DYJE, OKR. ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 DD 01/18-39
Odhadní cena: 4.100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 03.10.2019, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Dyje

Popis:
viz přiložený znalecký posudek

Jedná se o dražbu nařízenou na návrh vlastníka, resp. likvidátora.

Nízká vyvolávací cena

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.