PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V MUKOVĚ (HROBČICE/TP) - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1750/14
Odhadní cena: 270.000,- Kč
Nejnižší podání: 135.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.10.2019, 11:00
Expirace dražby: 09.10.2019, 11:30

Dražební jistota: 55.000,- Kč
Nejnižší podání: 135.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Hrobčice/Mukov

Popis:
Rodinný dům č.p. 22 je postaven bezprostředně u páteřní komunikace procházející obcí Mukov, komunikace je poměrně úzká, omezeně kapacitní, parkovací možnosti v bezprostředním okolí domu jsou omezené. Vstup a vjezd na pozemek p.č. St. 69 vede vlevo od domu, kde jsou osazena vrata a vrátka z ocelových profilů. Vlevo od vrat je z pozemku p.č. St. 69 oddělen pozemek p.č. St. 160, na kterém je postavena garáž. Kolem pozemku p.č. St. 160 vede úzký chodník, zapsaný v katastru nemovitostí jako pozemek p.č. 18 (zahrada). Za severní hranicí pozemku p.č. St. 69 navazuje pozemek p.č. 22, na kterém roste (jakož i na nezastavěné ploše pozemku p.č. St. 69) řada ovocných a okrasných porostů, jen průměrně ošetřovaných. Na části pozemku p.č. 22 jsou umístěny vedlejší stavby (dřevník a kůlna) ve špatném technickém stavu. K domu je provedena přípojka elektřiny a vody, na štítu domu je hlavní uzávěr plynu. Podle vnějšího ohledání a na základě dostupných listin je rodinný dům přízemní, v malé části zastavěné plochy podsklepený, má sedlovou střechu umožňující využití podkroví. Základy domu jsou kamenné, bez izolace proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce jsou vyzdívané ze smíšených materiálů v tloušťce 50 – 60 cm. Fasádní omítky jsou hrubé vápenné, bez venkovních obkladů. Okna dřevěná špaletová, vstupní dveře z masivu. V domě je proveden rozvod studené vody, motorového a světelného proudu, kanalizace je zaústěna do septiku. Vytápění je centrální teplovodní, kotlem na tuhá paliva a ocelovými radiátory, příprava teplé užitkové vody není řešena. Vstup do suterénu vede padacími dveřmi ze vstupní chodby přízemí, v suterénu je jedna místnost užívaná jako sklad. V přízemí je chodba, domácí dílna, koupelna s WC a jedna obytná místnost. V letech 1992 – 1994 byla provedena celková oprava domu spojená s modernizací vnitřního vybavení, byly vyměněny vnitřní instalace, vybudována koupelna s WC, nové podlahy, schody a strop suterénu, schody do podkrovního prostoru. Celkový stavebně-technický stav je podle vnější prohlídky zhoršený, stavba pravděpodobně není již delší dobu obydlena. Garáž je zděná z cihel s tloušťkou nosného zdiva 30 cm, plochá střecha pokrytá svařovanými živičnými pásy. Fasáda je stříkaná bez venkovních obkladů, vrata prkenná dvoukřídlá s ochranným nátěrem, okno jednoduché kovové. Do garáže je zavedena světelná a motorová elektřina, stavebně technický stav odpovídá podprůměrné úrovni údržby (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.