ZAHRADNÍ CHATA V HORNÍM LITVÍNOVĚ (LITVÍNOV/MO)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1181/17
Odhadní cena: 145.000,- Kč
Nejnižší podání: 96.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 23.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 34.000,- Kč
Nejnižší podání: 96.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Most
Obec: Litvínov/Horní Litvínov

Popis:
Stavba bez čísla popisného/evidenčního, umístěná na stavební parcele č. 2257/247 v katastrálním území Horní Litvínov (pozemek je majetkem České republiky a vlastníku stavby je pronajímán prostřednictvím Státního pozemkového úřadu), se nachází uvnitř zahrádkářské kolonie. Jedná se o dřevěnou zahradní chatu, nosná konstrukce je dřevěná, oboustranně obíjená, založená na betonové desce. Nízká vazníková střecha je pokrytá lepenkou, klempířské konstrukce (žlab a svod) jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav chaty je zhoršený, údržba je prováděna jen sporadicky. Ke stavební parcele č. 2257/247 přiléhá parcela č. 2257/248 – zahrada o výměře 398 m2, přičemž pozemky jsou užívány společně na základě nájemní smlouvy. Zahradní díl je ohraničen plotem z pletiva a ocelových sloupků, v plotu jsou osazena vrátka stejného provedení. Okolní zástavbu tvoří objekty stejného určení, v místě je proveden rozvod elektřiny a užitkové vody (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.