PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V PAŘEZÍ (CHOTÝŠANY/BN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 3021/13
Odhadní cena: 1.075.000,- Kč
Nejnižší podání: 716.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.10.2019, 11:00
Expirace dražby: 23.10.2019, 11:30

Dražební jistota: 190.000,- Kč
Nejnižší podání: 716.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Chotýšany/Pařezí

Popis:
Rodinný dům č.p. 5 se nachází v okrajové části obce Chotýšany v místní části Pařezí v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami, krytou pálenými taškami. Na zadní část rodinného domu navazuje přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou, krytou povlakovou krytinou IPA. V obci Chotýšany je možné napojení na inženýrské sítě – elektro, hloubkovou kanalizaci a obecní vodovod. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky p.č. 1317/5 a p.č. 1469/3 netvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky, jsou zemědělsky obdělávané (v současnosti jsou pozemky využitelné pouze pro zemědělské účely). Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.