SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU (ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST) V K.Ú. HORNÍ NEZLY U LIBĚŠIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5204/09 - 77
Odhadní cena: 949.000,- Kč
Nejnižší podání: 632.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 31.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 632.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Horní Nezly u Liběšic (Litoměřice)

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Litoměřice, v obci Liběšice, v katastrálním území Horní Nezly, v malé vesnici Dolní Řepčice (cca 4 km od obce Liběšice). Vzdálenost k zastávce bus „Liběšice, Dolní Řepčice“ je cca 400 m. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení a objekty pro rodinnou rekreaci. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 1087/3 a 1087/1 (pozemky ve vlastnictví Obce Liběšice). V okolí není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Liběšice je k dispozici kompletní občanská vybavenost. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.
Jedná se o původní zemědělskou usedlost. Oceňovaný rodinný dům s navazující hospodářskou částí.
Obytná část domu je částečně podsklepená, se dvěma NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Stropy jsou s dřevěné trámové s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Fasádní omítky jsou vápenné. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Schody jsou železobetonové.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění předpokládá: Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyních, koupelnách a na WC. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy tvoří keramické dlažby, krytiny PVC, teraco a betonová mazanina. Vytápění domu je lokální, prostřednictvím kamen na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody studené teplé. Zdrojem teplé vody je el. ohřívačem se zásobníkem. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňské linky a el. sporáky. Vybavení sanity tvoří vany, umyvadlo a WC.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu a vodu. Odkanalizování objektu je svedeno do jímky. Plyn není proveden.
Zastavěná plocha objektu činí cca 215 m2. Výměra obytné části domu činí cca 320 m2.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory
1.NP – byt 3+1 s příslušenstvím
2.NP – byt 3+1 s příslušenstvím
Půdní prostory

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.