SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 REKR.CHATY V SEDLECI U STARÉHO PLZENCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5629/15 - 74
Odhadní cena: 93.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 12.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-město
Obec: Sedlec u Starého Plzence

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Plzeň-město, ve městě Starý Plzenec, části Sedlec u Starého Plzence, při ul. K Jezu, chatovišti, cca 1,2 km od zastávky bus „Starý Plzenec, Sedlec“. Okolní zástavbu tvoří objekty pro rodinnou rekreaci. Přístup ke stavbě č.e. 220 je přes pozemek parc.č. 295/2 (ve vlastnictví města Starý Plzenec), pozemek parc.č. 295/1 (VB chůze a jízdy) a 295/2 – není ošetřeno (ve vlastnictví třetí osoby).
Rekreační chata č.e. 220 na pozemku parc.č. st. 252. Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP pod nízkou sedlovou střechou. Základy objektu jsou zděné . Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné Střecha j e sedlová se střešní krytinou z pozinkovaného plechu . Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní úpravy povrchů je provedena nátěrem. Okna jsou dřevěná zdvojená . Vytápění je lokální na tuhá paliva. Napojení na IS: zřejmě pouze elektro Zastavěná plocha objektu činí 29 m 2 Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 24 m 2. Objekt je v užívání cca 4 5 let. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru, pro další ocenění znalec uvažuje se zhoršeným technickým stavem, s předpokladem dalších investic na opravy a údržbu.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.