POZEMKY V BLAŽEJOVĚ U JINDŘICHOVA HRADCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5349/2015 - 4
Odhadní cena: 264.830,- Kč
Nejnižší podání: 176.553,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 17.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 176.553,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Blažejov u Jindřichova Hradce

Popis:
Dražené pozemky jsou situovány v okrese Jindřichův Hradec, mimo souvisle zastavěné území obce Blažejov, cca 1,2 km severovýchodně od centra obce a cca 0,5 km severozápadně od vlakové stanice Malý Ratmírov. Na pozemcích se nachází trvalé porosty různého druhu a stáří. V územní plánu jsou pozemky vedeny jako plochy smíšené nezastavěného území.
Parc.č. 2143 ostatní plocha o výměře 1 476 m 2
Parc.č. 2144 trvalý travní porost o výměře 6 800 m 2
Celková výměra pozemků činí 8 276 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.