GARÁŽ A SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/78 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE VE VYSOKÉM MÝTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX - 5736/17 - 7
Odhadní cena: 166.000,- Kč
Nejnižší podání: 110.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 21.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 110.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Vysoké Mýto

Popis:
Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, nosné konstrukce jsou plynosilikátové, střecha je plochá s krytinou z lepenky. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Základy jsou betonové. Fasádní omítky jsou vápenné, vrata plechová. Vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné. Garáž je zřejmě napojena na elektro rozvod.
Stavba je v užívání cca 15 let a nachází se v průměrném technickém stavu.
Zastavěná plocha garáže činí 20 m2.
Parc.č. 4644/70 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 444 m2
Jedná se o pozemek se zpevněným povrchem, který slouží jako přístupový pozemek k jednotlivým garážím.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.