LESNÍ POZEMKY OKRES PŘEROV II. KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 558/17-86
Odhadní cena: 94.998,- Kč
Nejnižší podání: 47.499,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 20.11.2019, 11:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 47.499,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Špičky

Popis:
Parcela č. 326/28 se nachází asi 1500m jihovýchodně od rodinného domu. Pozemek je zalesněn smíšeným lesem – zejména smrky, duby, habry. Pozemek je mírně svažitý s výměrou 2054 m2. Na kraji pozemku jsou také nově vysazené stromy o stáří max. 3 let. Většinu porostu tvoří stromy ve věkové kategorii 1-20 let (dle geoportal.uhul.cz). Při okrajích pozemku je porost staršího věku přibližně 60-80 let.

Parcela č. 326/24 která se nachází u výše zmíněné parcely obsahuje taktéž les smíšený o věku přibližně 60-80 let. Výměra pozemku činí 528 m2.

Parcela č. 463/30, mírně svažitá, nacházející se cca 500m západně od rodinného domu tvořena výhradně jasany ve věkovém rozmezí 100 až 120 let. Výměra pozemku činí 1821 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.