OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/2 RODINNÉHO DOMU A POZEMKŮ V HORNÍM BUKOVSKU U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4160/13 - 215
Odhadní cena: 1.480.000,- Kč
Nejnižší podání: 592.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 29.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 592.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: Horní Bukovsko u Českých Budějovic

Popis:
Rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou
střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je
sedlová se střešní krytinou z tašek. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou původní dřevěná, dvojitá. Elektroinstalace je světelná a motorová (k datu ocenění zřejmě odpojeno).
Vybavení kuchyně, sociálního zařízení nebylo možno zjistit. Na obytnou část domu navazuje hospodářská část skládající se ze tří na sebe navazujících hospodářských budov.
Hospodářské budovy navazující na obytnou část rodinného domu č.p. 46. Dvě hospodářské budovy jsou zděné, vrata dřevěná, střecha sedlová, krytina nová z tašek. Třetí hospodářská budova je ze zděných sloupků a dřevěné svlakové výplně, pod sedlovou střechou.
Znalec předpokládá, že objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu (zřejmě
odpojeno), vodu a ostatní sítě nebylo možno zjistit.
Zastavěná plocha objektu činí cca 330 m2 (včetně navazujících hospodářských částí). Výměra zastavěné plochy obytné části domu činí cca 87 m2. Užitnou plochu domu (obytnou) znalec odhaduje na cca 65 m2. Objekt není k datu ocenění zřejmě užíván. Na objektu byla provedena rekonstrukce střechy nad hospodářskou částí. Znalec předpokládá další investice na rekonstrukci domu a příslušenství.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.