SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI 1/2 NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI SVOJETICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: NO1 1/2019
Odhadní cena: 2.575.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.01.2020, 09:00
Expirace dražby: 12.01.2020, 09:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Svojetice

Popis:
Vlastníci nemovitosti neumožnili znalci provést řádné místní šetření, ohledání nemovitosti, popsání a přeměření oceňované nemovitosti a to tím, že znalci nebyl umožněn vstup vlastní nemovitosti.

Dražebník

Dražebník: Express Dražby a.s.   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.