PODÍL 1/2 GARÁŽE S POZEMKEM V JESTŘEBÍ (CL)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 728/17
Odhadní cena: 48.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.12.2019, 11:00
Expirace dražby: 10.12.2019, 11:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Jestřebí

Popis:
Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, řadovou garáž, užívanou 30 let. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné, střecha plochá, pokrytá živičnou svařovanou krytinou. Klempířské konstrukce tvoří žlaby a svody z pozinkovaného plechu, vrata jsou plechová, opatřená nátěrem. Garáž je napojena na elektrickou instalaci světelnou i motorovou. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.