PODÍL 1/3 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY VE SVĚTCI (TP)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2977/16
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.12.2019, 13:00
Expirace dražby: 10.12.2019, 13:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 133.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Světec

Popis:
Pozemek parc. č. St. 71, jehož součástí je stavba č.p. 45, je umístěn v centru historické zástavby obce Světec, v dostatečně kapacitní slepé ulici, která se u domu č.p. 45 rozšiřuje na parkovací plochu. V ulici jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě. Pozemek parc. č. St. 71, který tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc. č. 5/1, je zhruba z poloviny zastavěn rodinným domem č.p. 45 a vedlejší stavbou, nezastavěná plocha tvoří malý uzavřený dvůr. Na východní hranici pozemku parc. č. St. 71 navazuje malá zahrádka ohraničená dřevěným plotem. Dům č.p. 45 je přízemní zděný objekt, který je štítovou stěnou přistavěn k sousednímu objektu. Na vnějších omítkách je patrné zvětrávání a opadávání vlivem vlhkosti, obnažené zdivo je viditelně zvětralé. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálené tašky. Okna jsou dřevěná dvojitá, vstupní dveře dřevěné náplňové. Vnitřní vybavení domu, nebylo možné zjistit. Stáří domu je odhadováno na 100 let, stavebně-technický stav viditelných konstrukcí je špatný. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.