DRAŽBA RD V OBCI TVOROVICE, OKRES PROSTĚJOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3182/16
Odhadní cena: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 10.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 200.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Tvorovice

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Nájemní právo zřízené na základě nájemní smlouvy ve prospěch nájemců Nataši a Mirka
Pohlodkových, a to na dobu určitou do 31.1.2020.

Dražené nemovité věci jsou dle sdělení obecního úřadu, s odkazem na platný územní plán obce
Tvorovice, označeny jako pozemky vyjmuté z ploch určených k bydlení, což má za následek
nemožnost stavebních úprav nemovitosti, snad vyjma její demolice.
Lokalita je označena jako "plocha přestavby P1", je tedy určena ke změně stávající zástavby -
uvolnění ploch smíšených obytných pro budoucí komunikaci.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.