DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V OSLAVANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3281/08
Odhadní cena: 27.650,- Kč
Nejnižší podání: 18.433,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.02.2020, 09:00
Expirace dražby: 06.02.2020, 09:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.433,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Oslavany

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Bylo zjištěno předkupní právo vlastníka stavby bez čp/če, tech. vyb., stojící na parc. č. 2520/2, zapsané na LV 2124.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.