ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ POZEMKY V BORKOVANECH ,OKR. BŘECLAVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 056EX5880/07-203
Odhadní cena: 49.580,- Kč
Nejnižší podání: 24.790,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.12.2019, 11:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.790,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Borkovany

Popis:
- pozemek parcela 1633 o výměře 978 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek parcela 1634 o výměře 3626 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
Zapsáno u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Hustopeče, okres: Břeclav, kat. území: Borkovany, obec: Borkovany, LV: 723

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.