SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 ORNÉ PŮDY V ČERNILOVĚ U HRADCE KRÁLOVÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2649/12 - 65
Odhadní cena: 16.500,- Kč
Nejnižší podání: 11.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hradec Králové
Obec: Černilov u Hradce Králové

Popis:
Pozemek je situován v okrese Hradec Králové, jihovýchodně od souvisle zastavěného území obce Černilov. Na pozemku se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy. Jedná se o zemědělský pozemek.
Výčet pozemků
na LV č. 1032
Parc.č.3941 orná půda o výměře 6 472 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.