SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 ORNÉ PŮDY V KALIŠTI U ONDŘEJOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 8569/13 - 222
Odhadní cena: 36.440,- Kč
Nejnižší podání: 24.293,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 20.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 24.293,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Kaliště u Ondřejova

Popis:
Parc.č. 607/20 orná půda o výměře 9 762 m 2, (zemědělský pozemek)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.