SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 POZEMKŮ V KALIŠTI U ONDŘEJOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 8569/13 - 224
Odhadní cena: 8.080,- Kč
Nejnižší podání: 5.387,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.12.2019, 13:00
Expirace dražby: 20.12.2019, 13:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.387,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Kaliště u Ondřejova

Popis:
Parc.č.607/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m 2 (pozemek komunikace)
Parc.č. 607/17 trva lý travní porost o výměře 121 m 2 (zemědělský pozemek)
Parc.č. 607/28 orná půda o výměře 1 952 m 2 (zemědělský pozemek)
Parc.č.610/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2 (pozemek komunikace)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.