ID 1/3 ORNÉ PŮDY A LESNÍHO POZEMKU ŠELEŠOVICE, OKR. KROMĚŘÍŽ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 183/11
Odhadní cena: 125,- Kč
Nejnižší podání: 83.260,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.01.2020, 10:00
Expirace dražby: 09.01.2020, 11:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 83.260,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Šelešovice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.