OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/12 ORNÉ PŮDY V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3088/16 - 141
Odhadní cena: 22.300,- Kč
Nejnižší podání: 11.150,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.01.2020, 10:00
Expirace dražby: 07.01.2020, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.150,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Hustopeče nad Bečvou, okr.Přerov

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Přerov, v městysi Hustopeče nad Bečvou, na okraji části Poruba, poblíž místní komunikace. Jedná se o pozemky zemědělské, které na sebe nenavazují. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.