OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/12 ORNÉ PŮDY V PORUBĚ NAD BEČVOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3088/16 - 144
Odhadní cena: 30.800,- Kč
Nejnižší podání: 15.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.01.2020, 10:00
Expirace dražby: 08.01.2020, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 15.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Poruba nad Bečvou, okr.Přerov

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Přerov, v městysi Hustopeče nad Bečvou, části Poruba nad Bečvou. Pozemky parc.č. 331/30 a 331/94 se nachází severně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Jedná se o pozemky zemědělské, nenachází se na nich žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Pozemky parc.č. 300/7 a 301/3 se nachází v okrajové části Poruby nad Bečvou, poblíž Větrného mlýna Poruba. Jedná se o zemědělské pozemky. Přes pozemek parc.č. 300/7 vede vedení vysokého napětí. Pozemky parc.č. 300/7 a 301/3 mají způsob ochrany – památkově chráněné území.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.