TELEVIZOR, ZN. PHILIPS A SKENER ZN. EPSON

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 203/18
Odhadní cena: 3.900,- Kč
Nejnižší podání: 1.300,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.01.2020, 09:00
Expirace dražby: 08.01.2020, 10:00

Nejnižší podání: 1.300,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
2. Soubor movitých věcí:

2.1 Televizor, zn. PHILIPS, model: 32PFL3517H/12, ÚHLOPŘÍČKA 81 CM, ČERNÁ BARVA, včetně ovladače
2.2 Tiskárna zn. EPSON, model C462S, ČERNÁ BARVA


Mgr. Petr Komzák, exekutorský kandidát Mgr. Zdeňka Ráčka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 6.1.2020 s počátkem v 10.00 až 10.30 hod na adrese Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 256. Před zahájením dražebního jednání nebudou v jiné termíny prohlídky konány. Zájemci o prohlídku movitých věcí nemusí být předem registrováni.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.