PLAYSTATION 4 + OVLADAČ 2KS

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 203/18
Odhadní cena: 7.200,- Kč
Nejnižší podání: 2.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.01.2020, 09:00
Expirace dražby: 08.01.2020, 10:00

Nejnižší podání: 2.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
3. Soubor movitých věcí:

3.1 Herní konzole PLAYSTATION 4, model: CUH-1116A, BARVA BÍLÁ
3.2 2 KS OVLADAČ v barvě zelené a černé

Mgr. Petr Komzák, exekutorský kandidát Mgr. Zdeňka Ráčka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 6.1.2020 s počátkem v 10.00 až 10.30 hod na adrese Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 256. Před zahájením dražebního jednání nebudou v jiné termíny prohlídky konány. Zájemci o prohlídku movitých věcí nemusí být předem registrováni.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.