RODINNÝ DŮM S POZEMKY V TŘEBUŠÍNĚ (LT)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2399/16
Odhadní cena: 1.360.000,- Kč
Nejnižší podání: 906.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.01.2020, 13:00
Expirace dražby: 22.01.2020, 13:30

Dražební jistota: 237.000,- Kč
Nejnižší podání: 906.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Třebušín

Popis:
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami, krytou eternitovými šablonami. Objekt se nachází v zastavěné okrajové části obce Třebušín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky tvoří jednotný funkční celek, jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě (elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod), jeho vnitřní dispozice nebyla zjištěna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavbu se zanedbanou údržbou. (více ve znaleckém posudku)

UPOZORNĚNÍ:

Dražební vyhláška obsahuje výrok XV., který uvádí, že pozemek, který je předmětem exekuce prodejem nemovitých věcí , je zatížen právem stavby. Tato skutečnost nebyla prokázána a tudíž pozemek NENÍ zatížen právem stavby. Uvedený výrok prosím ignorujte.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.