POZEMEK V TŘEBIHOŠTI (TU)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1587/13
Odhadní cena: 8.500,- Kč
Nejnižší podání: 5.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.01.2020, 10:00
Expirace dražby: 22.01.2020, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Třebihošť

Popis:
Pozemek je situovaný zhruba 1,6 km jižně od obce Třebihošt v nezastavěné části, přístupný je z polní komunikace. Pozemek leží na okraji lesního pozemku, tvoří s ním funkční celek. Jižně od lesa se nachází louka. Na pozemku se nachází trvalé i náletové porosty. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.