SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/5 RODINNÉHO DOMU V HORNÍM SLAVKOVĚ U SOKOLOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3018/09 - 234
Odhadní cena: 85.000,- Kč
Nejnižší podání: 56.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 11.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 56.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Horní Slavkov u Sokolova

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Sokolov, ve městě Horní Slavkov, části Ležnice, v okrajové části zastavěného území, cca 570 m od zastávky bus „Horní Slavkov, Ležnice, rozc.“. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení.
V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve městě Horní Slavkov je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3,5 km od nemovité věci.
Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, s jedním NP a částečně obytným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné, smíšené. Střecha je sedlová, s krytinou z asfaltového šindele (bobrovka). Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou jednoduchá a dřevěná zdvojená. Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu a vodu. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.