SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 7/16 ROZESTAVĚNÉ RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V HLUKU U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3792/16 - 93
Odhadní cena: 774.000,- Kč
Nejnižší podání: 516.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 13.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 516.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Hluk u Uherského Hradiště

Popis:
-- FUNČNÍ CELEK --
- spoluvlastnickým podílem ve výši 7/8 na pozemcích parc.č. 269/2, 270/2, 271/2 a 4232/2, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště (LV č. 4680)
- spoluvlastnickým podílem ve výši 7/16 na rozestavěné stavbě bez čp/če na pozemcích parc.č. 4232/1 a 4232/2 a pozemcích parc.č. 258/2, 265, 266, 267 a 4232/1 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště (LV č. 4682)Rozestavěný rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic YTONG. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce chybí. Fasádní omítky chybí. Vnitřní omítky chybí. Okna chybí, interiérové dveře chybí. Podlahy v domě chybí. Vytápění domu chybí. Ostatní vybavení rovněž chybí. Zastavěná plocha objektu činí cca 169 m2. Obytnou plochu objektu znalcem odhadnuta na cca 125 m2. Rodinný dům je dokončen z cca 54 %.
Technický stav objektu bude po dokončení výborný, budou však nutné další investice na dokončení stavby, venkovních úprav (oplocení, zpevněné plochy, zatravnění apod.), přípojky inženýrských sítí – nebylo možno zjistit

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.