RODINNÝ DŮM V OTROKOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7401/17 - 97
Odhadní cena: 1.220.000,- Kč
Nejnižší podání: 813.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 18.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 813.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Otrokovice u Zlína

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Zlín, ve městě Otrokovice, části Bahňov-Baťov, při ul. Dobrovského, cca 350 m od zastávky MHD bus „Otrokovice, Moravní“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve městě Otrokovice je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situovaná cca 3 km od centra města. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 426/7 (pozemek je ve vlastnictví města Otrokovice). Parkovací možnosti jsou omezené na ul. Dobrovského (pozemek komunikace).
Rodinný dům (tzv. Baťův čtvrtdomek) je zřejmě částečně podsklepený, se dvěma NP a plochou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je plochá. Vnější úprava povrchů je z jedné strany provedena z režného cihelného zdiva a z boční strany je vápenná. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění předpokládá se standardním vybavením.
Objekt je napojen na IS: zřejmě voda, elektro, kanalizaci a plyn.
Zastavěná plocha objektu činí 37 m2. Obytnou plochu obytné části domu znalec odhaduje na cca 56 m2. Objekt je v užívání cca 100 let. Stavba se nachází v průměrném technickém stavu, s předpokladem dalších investic na opravy a údržbu.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.