POZEMKY URČENÉ PRO VÝSTAVBU V OBCI HOMOLE U PANNY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 684/19 - 255
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 19.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Homole u Panny

Popis:
Nemovité věci se nachází v blízkosti středu obce, severně od domu č.p. 52. Jedná se o mírně svažité, neoplocené pozemky, užívané jako louka. Příjezd je po zpevněné asfaltové cestě. Podle územního plánu jsou pozemky p.č. 82, 83, 269/2, 269/9, určeny jako BV - plochy bydlení individuálního vesnického o výměře 5 247 m2 a pozemek p.č. 649 je určen jako plochy zeleně přírodní o výměře 1113 m2. Předmětem ocenění jsou pozemky.
Pozemky byly na místě identifikovány podle mapy z nahlížení do katastru nemovitostí, pro přesné určení v terénu je nutné vyměření pozemků oprávněným geodetem

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.