RODINNÝ DŮM OKR. RAKOVNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 370/19
Odhadní cena: 2.300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.533.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.02.2020, 15:00
Expirace dražby: 10.02.2020, 16:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.533.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Svojetín

Popis:
Upozorňujeme dražitele, že v rámci jednoho společného elektronického dražebního jednání bude zpeněžen dle usnesení soudního exekutora č. .j. 179 DC 13/19-3 ze dne 9.1.2020 i podíl o velikosti jedné poloviny dlužníka Josefa Macka, bytem Hornická 1. Máje 2854/28, 43401 Most, na níže uvedených nemovitých věcech: pozemku st. parcela č. 69, jehož součástí je stavba Svojetín č. p. 30, bydlení, a pozemku parcela č. 107, to vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na LV č. 14 pro katastrální území a obec Svojetín.

- Rodinný dům č.p. 30 - stojí na pozemku p.č. St. 69 - Vedlejší stavba 1 (sklad u RD) - na pozemku p.č. St. 69 - Vedlejší stavba 2 (chlév ve dvoře) - na pozemku p.č. St. 69 - Vedlejší stavba 3 (v zahradě) - na pozemku p.č. St. 69 - Venkovní úpravy na pozemku p.č. St. 69, 107 - Pozemek p.č. St. 69 - zastavěná plocha a nádvoří - Pozemek p.č. 107 - zahrada

Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, má 2 nadzemní podlaží a polovalbovou střechu bez obytného podkroví. Půdorys je obdélníkový. Na dům směrem do zahrady navazuje vedlejší stavba 1 (zděná) - asi sklad. Ve dvoře naproti domu stojí vedlejší stavba 2 (zděná, se 2 NP) - asi chlév. Za ní v zahradě stojí vedlejší stavba 3 (zděná, se 2 NP) - ta je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, má zborcenou střechu. Za domem je velká zahrada se starými ovocnými stromy.
Objekt je napojen na elektřinu a vodovod. Na ostatní sítě není možné připojení. Kanalizace je pravděpodobně svedena do žumpy.
Technický stav: Dům je asi z r. 1900 (dle odborného odhadu), postupně byly provedeny některé modernizace - na části střechy nové pálené tašky, klempířské konstrukce, plastová okna. Podle obhlídky je dům v průměrném stavebně-technickém stavu se zanedbanou údržbou, předpokládá se průměrné vnitřní vybavení. Vedlejší stavby 1 a 2 jsou v podprůměrném stavu, vedlejší stavba 3 ve zhoršeném stavebně-technickém stavu.
Materiálové a konstrukční vybavení domu bylo zjištěno při místním šetření nebo odborným odhadem, výměry byly zjištěny z katastrální mapy, fotomapy nebo odborným odhadem. Podrobný popis konstrukcí - viz. tabulka Výpočet věcné hodnoty stavby.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.