ZEMĚDĚLSKÝ POZEMEK - TRVALÝ TRAVNÍ POROST V HORNÍM VÁCLAVOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4044/18 - 271
Odhadní cena: 486.000,- Kč
Nejnižší podání: 324.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 20.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 324.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Horní Václavov u Bruntálu

Popis:
Pozemek je situovány v okrese Bruntál, severně od souvisle zastavěného území obce Václavov u Bruntálu. Na pozemku se nenachází žádné stavby, ani venkovní úpravy. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Jedná se o zemědělský pozemek.
Parc.č. 681 trvalý travní porost o výměře 30 378 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.