PODÍL ID. 1/2 ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB (VE VELMI ŠPATNÉM STAVU) V OBCI LITENČICE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 1701/13-95
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.02.2020, 09:00
Expirace dražby: 19.02.2020, 10:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Litenčice

Popis:
viz přiložený znalecký posudek

V katastru nemovitostí jsou všechny stavby vedeny jako zemědělské stavby, přičemž při pro-hlídce na místě samém bylo zjištěno, že:
zemědělská stavba na pozemcích parc.č. st.73/1, st.73/2, st.73/3 a st. 73/4 je odstraněna (demolována) a vyskytují se zde pouze zbytky základů a malé části stěn nízko nad terénem (bez hodnoty).
zemědělská stavba na pozemku parc.č. st.88 je odstraněna (demolována) a vyskytují se zde opět pouze zbytky základů a malé části stěn nízko nad terénem (bez hodnoty).
zemědělská stavba na parc.č. st.86 je přízemní s pultovou střechou, nepodsklepená. Stavba byla pravděpodobně užívána jako vrátnice zemědělského areálu (nyní cca 20 let neužívá-na, nachází se ve stavu, kdy jsou odstraněna okna, zničená elektroinstalace, znehodnocené dveře atd.)
zemědělská stavba na pozemcích parc.č. st.87/1, st.87/2, st.87/3, st.87/4, st.87/5 a st. 87/6 je přízemní se sedlovou střechou o nestejné výšce hřebene, nepodsklepená. Stavba byla dříve užívána jako kravín s přípravnou (nyní cca 20 let neužívána, nachází se ve stavu, kdy jsou odstraněna okna (část rámů oken zůstala), odstraněny dveře, zničená elektroinstala-ce, znehodnocené krmné žlaby atd.)

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.