POZEMEK OKR. DĚČÍN - 3. KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 424/18-65
Odhadní cena: 30.500,- Kč
Nejnižší podání: 12.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.03.2020, 13:00
Expirace dražby: 04.03.2020, 14:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Velká Bukovina

Popis:
Oceňovaný pozemek se nacházejí v katastrálním území Velká Bukovina, při centru obce Velká Bukovina. Jde o pozemek, který se dle platného územního plánu obce Velká Bukovina nachází v plochách pro smíšenou zástavbu. Čili jde o pozemek stavební. Pozemek je přibližně do tvaru lichoběžníku, rovinatého charakteru. Přístupný z veřejné zpevněné komunikace. V současně době je pozemek upravován.
Obec Velká Bukovina se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji cca 15 km východně od Děčína. Žije v ní 495 obyvatel.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.