POZEMKY V OBCI VLKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 63/18
Odhadní cena: 1.632.000,- Kč
Nejnižší podání: 652.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.03.2020, 10:00
Expirace dražby: 16.03.2020, 11:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 652.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Vlkov

Popis:
Nemovitosti se nachází v obci Vlkov, v katastrálním území Vlkov u Osové Bítýšky. Obec Vlkov se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, cca 5 km severně od Velké Bíteše. Oceňované nemovitosti, leží v jižní části obce při hlavní komunikací procházející obcí a tvoří funkční celek s rodinným domem Vlkov č.p. 66, který však není předmětem ocenění. Ostatní zástavba v okolí je tvořena zástavbou rodinných domů. Parcela, na které stojí dům je rovinného charakteru, ostatní terén je též rovinatého charakteru, v obci se nachází rybník.

Zemědělská budova – stodola se nachází v obci Vlkov, za rodinným domem č.p. 66 (není součástí ocenění). Stodola leží na pozemku parc. č. St. 70/1, není však jeho součástí.

Budova je samostatně stojící, čelní strana stavby je orientována k východu. Vchod je z čelní stěny z pozemku. Před budovou se nachází rodinný dům. Vedle stodoly vlevo se nachází dvě vedlejší stavby bez čp/če, které tvoří jeden funkční a stavební celek.
Stodola je zděná, z dřevěnými vraty v čelní a zadní straně. Pravděpodobně bez podkroví a nepodsklepená. Dle vzdušného vedení je zde pravděpodobně elektřina. Jinak stodola slouží pravděpodobně pouze jako sklad a je v podprůměrném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou


Vedlejší stavba – sklad. Jde o vedlejší stavbu zděnou, nepodsklepenou. Tato vedlejší stavba se nachází nalevo od stodoly a nemá čp/če, tato stavba je součástí pozemku 246/1 a je stavebně srostlá se stavbou na pozemku parc. č. 246/2 – garáží. Vedlejší stavba je pravděpodobně využívána jako sklad, je napojena na elektřinu (vzdušné vedení)a vytápěná (komín).
Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2. Pro ocenění se předpokládá, že jde o stavbu zděnou, nepodsklepenou s plochou střechou bez možnosti podkroví.

Vedlejší stavba – garáž. Jde o vedlejší stavbu zděnou, nepodsklepenou. Tato vedlejší stavba se nachází nalevo od stodoly a nemá čp/če, tato stavba leží na pozemku 246/2 a je stavebně srostlá se stavbou na pozemku parc. č. 246/1 – skladem. Vedlejší stavba je pravděpodobně využívána jako garáž, je napojena na elektřinu (vzdušné vedení).
Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2. Pro ocenění se předpokládá, že jde o stavbu zděnou, nepodsklepenou s plochou střechou bez možnosti podkroví.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.