SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 BJ (3+1 V 2.NP, 58,50M2) V MĚRUNICÍCH, OKR. TEPLICE - POZOR - DRUHÁ POLOVINA BJ DRAŽÍ 19.03.2020 V 10:00 HODIN JUDR. SMÉKAL

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7328/16 - 82
Odhadní cena: 130.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.03.2020, 13:00
Expirace dražby: 19.03.2020, 13:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Měrunice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.