RODINNÝ DŮM OKR. RAKOVNÍK - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 347/19-49
Odhadní cena: 1.052.000,- Kč
Nejnižší podání: 701.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.03.2020, 09:00
Expirace dražby: 18.03.2020, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 701.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Rynholec

Popis:
Nemovitost se nachází v obci Rynholec v okrese Rakovník cca 10 km severovýchodně od města Rakovník. Obec leží v rovinatém terénu. Okolní zástavba je tvořena staršími rodinnými domy. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Rynholec.

Nemovitost byla přístupná pouze z ulice (Za Školou). Dům je řadový, koncový přístupný z pozemku parc. č. 222/1 ve vlastnictví obce Rynholec. Uliční fasáda je orientována k jihu. Přístup do domu je z uliční strany přes proluku mezi domy. V zadní pravé části pozemku se nachází zděná garáž. Dle fotomapy se za domem v levé části nachází vedlejší stavby pravděpodobně bývalé chlévy užívané jako sklady.

Dům je zděný, krov dřevěný, střecha je sedlová krytá cementovými taškami. Fasáda je z vápenného nástřiku, částečně opadaná. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna jsou plastová. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, vodovod, pravděpodobně na veřejnou kanalizaci a plyn.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.