DRAŽBA ORNÉ PŮDY V SJM V MOSTECH U JABLUNKOVA



Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 10212/06
Odhadní cena: 76.000,- Kč
Nejnižší podání: 50.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.04.2020, 09:00
Expirace dražby: 21.04.2020, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 50.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Mosty u Jablunkova

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):

Stavba bez pevných základů nacházející se u východního okraje pozemku parc. č. 489/2, o rozměrech 2,70x6,60 m, užívaná jako rekreační chatka, u níž nebylo doloženo vlastnické právo povinného (a tato stavba tak není předmětem ocenění). Hodnota této závady je zohledněna v ceně výsledné.

POZNÁMKA:
Dražené nemovité věci jsou zřejmě obhospodařovány třetími osobami. Vzhledem k tomu, že nebyla doložena žádná platně uzavřená pachtovní (nájemní) smlouva, nebylo k této skutečnosti přihlédnuto a pozemky jsou posouzeny jako bez právní závady.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.