SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKU ZASTAVĚNÉHO STAVBOU GARÁŽE BEZ ČP/ČE.

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 958/15 - 95
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.04.2020, 10:00
Expirace dražby: 15.04.2020, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Karviná - město

Popis:
Popis
a) pozemků na LV č. 3846
parc.č. 3445/411 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2
Pozemek je celý zastavěn stavbou garáže bez čp/če.
b) Stavba garáže bez čp/če
Jedná se o řadovou krajní garáž, přízemní, zděné konstrukce, s pultovou střechou. Základy jsou betonové. Střecha je plochá. Fasádní omítky břízolitové, vrata ocelová. Vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné.
Garáž se nachází v průměrném technickém stavu.
Zastavěná plocha garáže činí 24 m2. Užitnou plochu garáže znalec odhaduje na cca 20 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.