POZEMKY V K.Ú. LAČNOV U KOROUHVE - PODÍL ID. 1/8

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10003/20-9
Odhadní cena: 75.700,- Kč
Nejnižší podání: 37.850,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.04.2020, 10:00
Expirace dražby: 15.04.2020, 11:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 37.850,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Korouhev

Popis:
Podle ustanovení § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) došlo v katastrálním území Lačnov u Korouhve k revizi údajů katastru nemovitostí, tzn., že katastrální úřad revidoval soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. U shora uvedených pozemků byl zjištěn nesoulad, kdy pozemky parcelní číslo 232/2 o výměře 3636 m2 a parcelní číslo 233 o výměře 108 m2 byly užívány jako celek s pozemkovou parcelou 232/1 o výměře 5553 m2 a proto byly sloučeny do pozemkové parcely č. 232/1 nyní o celkové výměře 9297 m2 vše v katastrálním území Lačnov u Korouhve (změna byla provedena pod č.j. Z-2346/2018-609 dle přílohy protokolu o výsledku revize č. 41).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.