RODINNÝ DŮM VE STARÉM MĚSTĚ U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1050/19 - 265
Odhadní cena: 3.360.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.240.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.04.2020, 10:00
Expirace dražby: 21.04.2020, 10:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.240.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Staré Město u Uherského Hradiště

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Uherské Hradiště, ve městě Staré Město, při ul. Finská čtvrť, cca 200 m od zastávky bus „Staré Město, Finská čtvrť“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve městě Staré Město je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, nemovitá věc je situovaná cca 1,5 km od centra města. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Uherském Hradišti, vzdáleném cca 4 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 247/8 (pozemek je ve vlastnictví města Staré Město).
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. st. 1514, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1477 a pozemky parc.č. 247/5 a 7257, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obci Staré Město, okresu Uherské Hradiště (LV č. 1081).
Skutečný stav neodpovídá právnímu stavu. K původnímu domu byla přistavěna další část, která zahrnuje vstup do domu a garáž.
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, garáž, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 332 m2.
Rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Pro další ocenění znalec převzal údaje z realitního serveru sreality.cz:
„Rodinný dům o celkové výměře 332m2 ,ve vyhledávané lokalitě Staré Město, Finská čtvrť. Jedná se o přízemní budovu, ve které se nachází 2 samostatné bytové jednotky 4+1 a 1+1. V hlavní části domu se nachází bytová jednotka 4+1 s dispozicí: velká vstupní chodba, 4x pokoj, koupelna s WC, kuchyň. Pokoje jsou neprůchozí, prosluněné. Druhá bytová jednotka je v zadní části domu o velikosti 1+1 s vlastním sociálním zařízením. Vytápění je zajištěno centrálně kotlem na tuhá paliva. Možnost připojení plynu před domem. K domu náleží garáž a udržovaná zahrada s místem pro posezení. Parkování je zajištěno v garáži a stáním před domem.“
Stavba je napojena na IS: voda, elektro. Odkanalizování objektu je zřejmě svedeno do žumpy.
Zastavěná plocha činí 110 m2. Obytnou plochu znalec odhaduje na cca 130 m2.
Stavba se nachází v dobrém technickém stavu po dílčích rekonstrukcích a přístavbě. Vstupní část domu se nachází na pozemku parc.č. 247/5, tato část není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí.
- Garáž bez čp/če na pozemku 247/5 a 7257 (stavba není zapsaná, ani zakreslená v KN)
Jedná se o garáž, která je navazuje na vstupní část domu. Garáž je nepodsklepená, zděné konstrukce, s plochou střechou. Zastavěná plocha činí cca 28 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.