ZEMĚDĚLSKÝ POZEMEK V ŽILINĚ U NOVÉHO JIČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3997/18 - 185
Odhadní cena: 14.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.04.2020, 10:00
Expirace dražby: 22.04.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Žilina u Nového Jičína

Popis:
Pozemek je situovány v okrese Nový Jičín, ve městě Nový Jičín, části Žilina, mimo souvisle zastavěné území, za Hřbitovem Žilina. Na pozemku se nenachází žádné stavby, ani venkovní úpravy. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle Územního plánu se jedná se o zemědělský pozemek.
Parc.č. 723 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 574 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.